Home
Soefi-gedachtegoed
Ontstaan
Hazrat Inayat Khan
Soefi-groep Meppel
Meditatie
Aforismen
Enkele Soefi-termen
Interessante links
Contact

De kern van de Soefi-boodschap berust op twee pijlers:

 • Mensen in contact brengen met de mystieke weg
 • Het bevorderen van een universele broeder- en zusterschap van alle mensen ongeacht etniciteit, nationaliteit, geloofsovertuiging, politieke achtergrond of levensstijl.

 

Destijds heeft Hazrat Inayat Khan zijn ideeën verwoord in drie doelen en tien denkbeelden. De denkbeelden zijn geen ultieme waarheden of dogma's. Het zijn beelden, bedoeld om de wandelaar op het mystieke pad te inspireren en zijn of haar blik te verruimen.

 

Het doel van het Soefisme

 1. Het verwezenlijken en verspreiden van de kennis van eenheid, de godsdienst van liefde en wijsheid, zodat de vooroordelen van geloofsrichtingen en overtuigingen vanzelf zullen wegvallen, het menselijk hart vervuld is van liefde, en alle haat die door onderscheid en verschillen wordt veroorzaakt, kan worden uitgeroeid.
 2. Het ontdekken van het licht en de kracht die in de mens verborgen zijn, het ontdekken van het geheim van iedere godsdienst, van de kracht van de mystiek en de kern van de wijsbegeerte, zonder in te grijpen in bestaande gewoonten en geloofsovertuigingen.
 3. Mee te helpen om de twee tegengestelde polen van de wereld - het Oosten en het Westen - dichter tot elkaar te brengen door uitwisseling van gedachten en idealen, opdat de universele broeder/zusterschap vanzelf kan ontstaan en de mens zijn medemens kan ontmoeten, voorbij de enge grenzen van natie en
  ras.
 
Soefi-denkbeelden
 1. Er is één God: de eeuwige, het Enige Wezen; niets bestaat dan Hij.
 2. Er is één Meester: de leidende geest van alle zielen, die zijn volgelingen voortdurend naar het licht voert.
 3. Er is één heilig boek: het heilige boek van de natuur, het enige geschrift dat de lezer licht kan brengen.
 4. Er is één religie: het zonder afwijken voortgaan in de juiste richting naar het ideaal dat de vervulling is van iedere ziel
 5. Er is één wet: de wet van wederkerigheid, waar men zich aan kan houden door een onzelfzuchtig geweten, gepaard aan een ontwaakt rechtsgevoel.
 6. Er is één broederschap: de broederschap van waarachtige mensen, die de kinderen van de aarde zonder onderscheid verenigt in het vaderschap van God.
 7. Er is één moreel uitgangspunt: de liefde die uit zelfverloochening voortkomt en die tot volle ontplooiing komt in goede daden.
 8. Er is één voorwerp van verheerlijking: de schoonheid die het hart van de aanbidders door alles heen van het geziene naar het ongeziene opheft.
 9. Er is één waarheid: het werkelijk kennen van onszelf, innerlijk en uiterlijk, de essentie van alle wijsheid.
 10. Er is één weg: het tenietdoen van het onechte ego in het ware ego, die de mens omhoog voert naar onsterfelijkheid en waarin alle perfectie te vinden is.
 

 

 

 

 

 

Soefi-groep Meppel