Home
Soefi-gedachtegoed
Ontstaan
Hazrat Inayat Khan
Soefi-groep Meppel
Meditatie
Aforismen
Enkele Soefi-termen
Interessante links
Contact

 

 

 

 'Er is geen andere bron van geluk dan het hart van de mens'

 

 De Soefi-boodschap

De Soefi Boodschap is een boodschap van Eenheid, van geestelijke Vrijheid en van Liefde, Harmonie en Schoonheid. Haar basis ligt in broederschap, een broederschap die alle mensen zonder onderscheid verenigt in het vaderschap van God. Haar doel ligt in het ontdekken van het licht en de kracht die in elk mens verborgen zijn, het ontdekken van het geheim van iedere godsdienst, zonder in te grijpen in gewoonten of overtuigingen. De brenger van de Soefi Boodschap in het westen, Hazrat Inayat Khan, verwoordt dit geheim als volgt:

 'Voor de ziel is er geen geboorte, geen dood, geen begin, geen einde. Zonde kan haar niet beroeren, noch kan deugd haar verheffen. Wijsheid kan haar niet verlichten, noch kan onwetendheid haar verduisteren. Zij is altijd geweest en zal altijd zijn. Zij is het innerlijkste wezen van de mens; al het andere is slechts een omhulsel, zoals een lampekap over het licht'

 

 

Welkom op de website van de Soefi-groep Meppel!

Surf naar de verschillende pagina's

voor meer informatie over onze achtergrond en activiteiten.

Via de pagina 'contact' kun je onze folder aanvragen.

 

Nieuws:

  • Vanaf het februari 2015 maken wij onderdeel uit van het centrum Zwolle.

  • Activiteiten in Meppel:
    Open meditatieavond, Zikar-avond, gespeksavonden (op aanvraag)

  • In 2020 zijn de activiteiten in Meppel vanwege het corona virus opgeschort.

  • Persoonlijke gesprekken zijn wel mogelijk. Zie contact.

  • Voor scholen bestaat er ook het komende seizoen wederom de mogelijkheid tot het verzorgen van een gastles. 

  • Website voor het laatst bijgewerkt: september 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail

 

 
What do you want to do ?
New mail

 

 
What do you want to do ?
New mail
Soefi-groep Meppel