Home
Soefi-gedachtegoed
Ontstaan
Hazrat Inayat Khan
Soefi-groep Meppel
Meditatie
Aforismen
Enkele Soefi-termen
Interessante links
Contact

Enkele Soefi-termen 

 

Ziel :  de ware essentie van ieder mens, eeuwig en onaantastbaar, ook wel beschreven als de Goddelijke vonk, een lichtstraal van de Goddelijke zon. De ziel, zo geloven Soefi's, was er al vóór onze geboorte en zal na onze dood terugkeren naar dezelfde Bron als waar hij vandaan kwam.

"Zielen verenigen zich, bij de ontmoeting van een oogopslag"

 

Ego:  Het ego wordt ook wel het zelf genoemd. Het Soefisme onderscheidt het kleine of onware ego (nafs). Dit is het beperkte besef van de eigen identiteit, waarbij men zichzelf losziet van zijn medemens en de schepping. Daarnaast kent het Soefisme het ware Ego of Zelf. Hiermee wordt bedoeld de ervaring van de eigen Ziel in verbondenheid met met alles en iedereen.

"Het ware ego wordt geboren uit de as van het valse ego"

 

Murshid: een geestelijke begeleider op het mystieke pad van de Soefi's

 

Mureed: (spreek uit: moeried) een leerling of ingewijde op het mystieke pad van de Soefi's 

 

"Ik leer van mijn mureeds méér dan zij van mij leren"

 

(Citaten zijn afkomstig van Hazrat Inayat Khan)

Soefi-groep Meppel